Välkommen som medlem i Smaka på Värmdö® ekonomisk förening!

Smaka på Värmdö® ekonomisk förenings syfte är att verka för att synliggöra de gröna näringarna, lokal matproduktion och hantverk genom att arrangera aktiviteter som gynnar dessa verksamheter.
Föreningen arrangera alla de aktiviteter som Wermdö hushållningsgille tidigare varit arrangör för såsom Värmdökassen, marknader, utflykter etc. Vi vill naturligtvis gärna att du som är verksam inom de gröna näringarna och är deltagare i våra arrangemang blir medlem i vår förening.

Det finns 2 former av medlemskap:

1. Andelsmedlem: Om du är aktiv inom de gröna näringarna i Värmdö kommun rekommenderar vi detta medlemskap.
Du betalar en engångsinsats á 1000kr och årlig medlemsavgift 400 kronor per år. I detta medlemskap kan du åtnjuta alla förmåner som Smaka på Värmdö ® ekonomisk föreningen erbjuder, utdelning etc. samt väljas in i styrelsen (se stadgar). Om du vill bli andelsmedlem mailar du in ansökan till medlem@smakapavarmdo.se. När du godkänts får du en faktura på engångsinsatsen samt medlemsavgiften.
2. Medlem: Om du brukar delta i våra marknader rekommenderar vi detta medlemskap.
Du betalar en årsavgift om 400 kronor och får medlemsrabatter på marknader och andra evenemang som föreningen arrangerar. Fyll i och mejla din intresseansökan till medlem@smakapavarmdo.se , därefter skickar vi faktura på medlemsavgiften.

Verksamhetsplan för 2022:
• Våren – Nytryck av Smaka på Värmdö – broschyren
• Juli – Smaka på Värmdödagen!
• December – Julkassen

Vi hoppas att just du också vill vara medlem i Smaka på Värmdö® ekonomisk förening!
För oss betyder en levande landsbygd en miljö
där människor kan arbeta, leva och bo!
Med smakrika hälsningar från styrelsen 2022
Anna Ranebo, Åsa Levén, Elisabeth Sandqvist, Frida Forsén, Ellen Jungbeck.
Eventuella frågor bevaras i första hand per mejl: medlem@smakapavarmdo.se

Vänligen klicka på respektive länk nedan för att ladda ner ansökan för medlemskap

Andelsmedlem

Medlem