Värmdökassen – lokalproducerade livsmedel direkt från din Värmdöbonde

På grund av rådande pandemi anpassar sig Smaka på Värmdö efter världsläget och kommer inte sälja några Värmdökassar 2021!