Smaka på Värmdö® ekonomisk förenings startade 2016 och vårt syfte är att verka för att synliggöra de gröna näringarna, lokal matproduktion och hantverk genom att arrangera aktiviteter som gynnar dessa verksamheter. Föreningen arrangera aktiviteter såsom Värmdökassen, marknader, utflykter etc.

För oss betyder en levande landsbygd en miljö där människor kan arbeta, leva och bo!

Verksamhetsplan för 2019:

• Våren – Nytryck av Smaka på Värmdö- broschyren
• 26 april ”Gästspel” utanför Ica MAXI Värmdö, försäljning och provsmakning!
• 6 juni – Nationaldagen i Gustavsbergs hamn
• 14 juli – Djurö marknad
• 28 juli – Skärgårdsmarknad på Brunns gård
• 6,13,20,27 september  – Värmdökassen!
• 12 december – Julkassen
• Julbord för medlemmar